Luật An ninh mạng: Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Ngày 12/6/2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin quốc gia trên không gian mạng

Tình hình mất an toàn, an ninh trên không gian mạng đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng công nghệ thông tin (CNTT) không ngừng tăng cả về số lượng, cường độ và tính phức tạp. Các nhóm tội phạm mạng ngày một gia tăng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các tổ chức kinh tế, chính trị,… và nguy cơ chiến tranh mạng đang hiện hữu, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới, chủ quyền quốc gia dân tộc. Nhiều quốc gia trên thế giới đã phát triển lực lượng tác chiến mạng, sẵn sàng tham gia, đối phó với chiến tranh mạng. Vì vậy, vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia không chỉ là việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng đất, vùng biển, vùng trời... mà còn là chủ quyền trên không gian mạng.

An toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia

Đó là chủ đề của Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2014 đã diễn ra ngày 04/12/2014 tại Hà Nội. Đây là dịp thể hiện sự gắn kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng một môi trường thông tin trong sạch, an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

An toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia

Đó là chủ đề của Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2014 đã diễn ra ngày 04/12/2014 tại Hà Nội. Đây là dịp thể hiện sự gắn kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng một môi trường thông tin trong sạch, an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Mật mã và vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đang trở thành vấn đề hết sức quan trọng đối với nhiều nước trên thế giới. Những diễn biến gần đây cho thấy thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh trên không gian mạng và các quốc gia phải xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc để sẵn sàng ứng phó với hình thức chiến tranh này.

Quản lý dịch vụ viễn thông xuyên biên giới và an toàn thông tin

Các doanh nghiệp nước ngoài như WhatsApp, Viber, WeChat… đang cung cấp dịch vụ thoại và SMS trên hạ tầng băng rộng của Việt Nam, nhưng lại không phải chịu bất cứ ràng buộc về pháp lý, điều này có nghĩa là vấn đề quản lý các dịch vụ viễn thông xuyên biên giới, hay nói cách khác là chủ quyền quốc gia trên Internet, đang bị bỏ ngỏ.