Mật mã thúc đẩy sự ra đời của máy tính

Nếu hình dung cả nhân loại như một cơ thể, thì phát minh ra lửa đã đưa cơ thể đó từ hoang dã lên văn minh, máy hơi nước đã bổ sung vào cơ thể đó hệ thống cơ bắp, còn máy tính cho nó bộ óc. Đánh giá này đã gián tiếp ghi nhận vai trò của mật mã trong việc thúc đẩy một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người.

Những nhà mã thám – Phần I: William Frederick Friedman - nhà sáng lập NSA

William Frederick Friedman (1891-1969) được cơ quan NSA của Hoa Kỳ ghi nhận là tác giả của nhiều tác phẩm mật mã kinh điển, nhà giáo và nhà thực hành mật mã xuất sắc. Những cống hiến của ông còn ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực được thực hiện tại NSA đến tận ngày nay.

Khám phá máy mã Enigma

Sau chiến tranh thế giới lần thứ II cho đến nay, những bí mật của cuộc chiến lần lượt được công bố. Các nhà nghiên cứu lịch sử được phép tiếp xúc với các tài liệu bí mật đều khẳng định: Việc giải được các mật mã Enigma đã tạo thế cho chiến thắng của quân đồng minh trước Phát xít Đức.