SamSam: Mã độc tống tiền gần 6 triệu USD

Một nghiên cứu toàn diện của công ty an ninh mạng Sophos (Anh) đã làm sáng tỏ nhiều thông tin quan trọng về mã độc tống tiền khét tiếng có tên SamSam. Nghiên cứu chỉ ra rằng, thực tế mã độc SamSam đã lây nhiễm tới nhiều nạn nhân hơn mức tưởng tượng và khoản tiền chuộc tin tặc thu được cũng lớn hơn rất nhiều – gần 6 triệu USD.

Sophos xếp Việt Nam đứng thứ 10 trong 12 nước phát hành nhiều thư rác

World Cup 2014 đã kết thúc, SophosLabs cho rằng đây là thời điểm tốt để công bố bảng xếp hạng mới nhất (SophosLabs Spampionship) 12 nước phát hành nhiều thư rác nhất trong quý 2/2014.