Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Ngày 07/6/2019, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động về bitcoin và các loại tiền ảo khác

Ngày 11/4/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia

Tạp chí An toàn Thông tin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về Công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, phòng, chống vi phạm và tội phạm mạng nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

Ngày 10/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 879/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số (ATTTS).

Quy định sử dụng thư điện tử trong cơ quan nhà nước

Nhằm hướng tới ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.