Các phần mềm doanh nghiệp thu thập và gửi thông tin nhạy cảm của khách hàng ra ngoài

Các phần mềm an ninh, phân tích và quản lý thiết bị phần cứng – những công cụ quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu – đang thu thập và chia sẽ rất nhiều thông tin về khách hàng mà họ không hề hay biết. Một nhóm nghiên cứu của ExtraHop, một công ty chuyên về phân tích, đã nghiên cứu mạng của các khách hàng và thấy rằng trong nhiều trường hợp, các phần mềm an ninh đã âm thầm tải thông tin lên các máy chủ bên ngoài hệ thống mạng của khách hàng trong khi khách không biết gì về điều đó.

An toàn thông tin khách hàng trong giao dịch ngân hàng điện tử

Trong giao dịch ngân hàng điện tử, khách hàng là những tổ chức hoặc cá nhân đã, đang hoặc sẽ sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử như thanh toán điện tử, thẻ thanh toán, Internet Banking, Mobile Banking....