Ngân hàng nhà nước ra “tối hậu thư” yêu cầu chuyển sang thẻ chip bảo mật cao

Đến ngày 31/12/2020, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Cảnh báo về các thủ đoạn trộm tiền từ ATM

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng phải thường xuyên cập nhật, thông báo thủ đoạn trộm cắp tiền từ ATM và hướng dẫn khách hàng các biện pháp giao dịch an toàn tại ATM như niêm yết tại nơi đặt ATM, trên màn hình ATM hoặc các hình thức khác.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn và hạn chế rủi ro trong thanh toán điện tử

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ra Chỉ thị yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn và hạn chế thấp nhất rủi ro trong hoạt động thanh toán điện tử và thanh toán thẻ.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ra quy định về đảm bảo an toàn thanh toán

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 7469/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật trong hoạt động thanh toán.

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính nhà nước

Hội thảo Quốc gia về C hính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam diễn ra trong hai ngày 16 và 17/12/2008 tại Hà Nội. Với chủ đề “Xây dựng chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính nhà nước”, Hội thảo đã có 40 tham luận do đại diện các cơ quan nhà nước cùng các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày.

Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Ngày 21/09/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 29/2011/TT- NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính nhà nước

Hội thảo Quốc gia về C hính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam diễn ra trong hai ngày 16 và 17/12/2008 tại Hà Nội. Với chủ đề “Xây dựng chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính nhà nước”, Hội thảo đã có 40 tham luận do đại diện các cơ quan nhà nước cùng các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày.

Banking Việt Nam 2008 tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 02/12/2008, Hội thảo, triển lãm quốc tế lần thứ 9 về "ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông trong lĩnh vực Ngân hàng năm 2008 tại TP.Hồ Chí Minh - Banking Vietnam 2008,TP.HCM" đã được khai mạc. Đây là sự kiện hàng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiền tệ - Ngân hàng của Việt Nam do ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Bộ Công an và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG tổ chức.

Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Luật Giao dịch điện tử ra đời năm 2005, là nền tảng quan trọng cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức cũng như cá nhân lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử. Tiếp đó, ngày 08/3/2007, Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng đã thúc đẩy việc triển khai thương mại điện tử, giao dịch bằng phương tiện điện tử trong ngành.