Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, có hiệu lực từ 01/01/2019

Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Các nguy cơ mất an toàn dữ liệu: chiến lược và giải pháp

Đó là một nội dung đã được bàn luận sôi nổi trong Hội thảo - Triển lãm quốc gia về An ninh bảo mật 2015 (Security World 2015) ngày 25/3/2015 tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường bảo mật & an toàn thông tin trong môi trường rủi ro hiện nay”

Các nguy cơ mất an toàn dữ liệu: chiến lược và giải pháp

Đó là một nội dung đã được bàn luận sôi nổi trong Hội thảo - Triển lãm quốc gia về An ninh bảo mật 2015 (Security World 2015) ngày 25/3/2015 tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường bảo mật & an toàn thông tin trong môi trường rủi ro hiện nay”

Khoa học và Công nghệ phục vụ cho an ninh quốc gia Mỹ thế kỷ 21

Trong nửa cuối của thế kỷ 20, những phát minh khoa học và đổi mới trong công nghệ đã góp phần hiện đại hóa tiềm lực quân sự, đưa đến sự phồn vinh về kinh tế, tạo cho nước Mỹ những lợi thế trong việc giải quyết nhiều vấn đề của thế giới