Mã độc tìm ra cách mới để phát hiện máy ảo

Mã độc có thể phát hiện ra chúng đang chạy trong môi trường máy ảo do một số đặc điểm của môi trường này và tìm cách ẩn mình để tránh bị phát hiện.

Xây dựng hệ thống tự động phân tích mã độc hại

Mã độc hại xuất hiện ngày càng nhiều với các hình thái ngày càng phức tạp, chúng xuất hiện bất kỳ ở đâu trên môi trường của các thiết bị điện tử, Internet, trong các phần mềm miễn phí... Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tổ chức đã thiết kế các hệ thống tự động phân tích mã độc hại, phân tích hành vi hoạt động của chúng, từ đó đưa ra phương án để xử lý.