Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính ở Việt Nam giảm 4% so với năm 2016

Tháng 6/2018, Liên minh phần mềm toàn cầu (BSA) đã chính thức công bố “Điều tra Phần mềm Toàn cầu 2018: Quản lý phần mềm - Đòi hỏi bắt buộc về an ninh và Cơ hội kinh doanh toàn cầu”. Theo đó, tỷ lệ sử dụng phần mềm máy tính không có bản quyền tại Việt Nam hiện là 74%, giảm 4% so với nghiên cứu trước đó được BSA công bố năm 2016.

Microsoft khởi kiện một công ty tại Việt Nam vi phạm bản quyền

Tập đoàn Microsoft đã đệ đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương khởi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thúy Mỹ Tư Việt Nam (Công ty Trimmers) do sử dụng phần mềm máy tính bất hợp pháp thuộc sở hữu của đơn vị này.