Yếu tố an ninh trong vòng đời phát triển phần mềm

Meng-Chow Kang là tư vấn trưởng về an ninh và bí mật cá nhân khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Công ty Microsoft,Trưởng nhóm nghiên cứu về Kiểm soát an ninh và tiêu chuẩn hóa dịch vụ trong ISO/IEC JTC1 SC27, Trợ lý biên tập câu hỏi số 6 (An ninh mạng), nhóm nghiên cứu 17, ITU-T và là Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa an ninh IT và Bí mật cá nhân của ITSC, Singapore.