Mã độc đào tiền ảo phát tán trên Facebook Messenger

Ngày 18/12/2017, một mã độc đào tiền ảo nằm trong tập tin nén .zip bắt đầu lây lan nhanh chóng tại Việt Nam thông qua ứng dụng gửi tin nhắn Messenger của Facebook.

Nguy cơ từ việc chia sẻ dữ liệu khách hàng với Facebook và Amazon

Các ngân hàng bắt đầu triển khai việc cung cấp dữ liệu tài khoản và giao dịch cho khách hàng qua Facebook Messenger và Amazon Alexa, việc này có thể gây nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư cho khách hàng.

Sáu thay đổi lớn sắp có trên Facebook

Facebook vừa tuyên bố một loạt những thay đổi và cập nhật trong hội thảo F8 Developer Conference tại San Francisco vào ngày 25/3/2015 vừa qua. Mặc dù các tin tức tại hội thảo này chủ yếu tập trung vào các nhà phát triển và các nhà thiết kế ứng dụng nhưng chúng ta vẫn nhận ra 6 thay đổi lớn sắp có mặt trên Facebook.