Các sự kiện Bảo mật và an toàn thông tin tiêu biểu năm 2016

Dưới đây, Tạp chí An toàn thông tin điểm lại các sự kiện Bảo mật và an toàn thông tin tiêu biểu năm 2016.

Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Sáng 12/7/2016, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu (2011 - 2016) nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu trong thời gian tới.

Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Sáng 12/7/2016, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu (2011 - 2016) nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu trong thời gian tới.

Mật mã và vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đang trở thành vấn đề hết sức quan trọng đối với nhiều nước trên thế giới. Những diễn biến gần đây cho thấy thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh trên không gian mạng và các quốc gia phải xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc để sẵn sàng ứng phó với hình thức chiến tranh này.

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Luật Cơ yếu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.

Quốc hội thông qua Luật Cơ yếu

Ngày 26/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Cơ yếu và ngày 07/12/2011, Chủ tịch nước ký Lệnh số 14/2011/L-CTN về việc công bố Luật Cơ yếu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.

Ban soạn thảo Luật Cơ yếu họp lần thứ hai

Ngày 29/12/2008 cuộc họp lần thứ Hai của Ban soạn thảo Luật Cơ yếu do đồng chí Trần Văn Tuấn- Bộ trưởng Bộ nội vụ, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì đã được tổ chức tại Hà Nội.

Những sự kiện An toàn thông tin tiêu biểu trong năm 2008

1. Luật Cơ yếu được triển khai xây dựng Luật Cơ yếu được đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội khóa XII và Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan chủ trì soạn thảo. Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Cơ yếu và sẽ điều chỉnh các hoạt động Cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước và các hoạt động mật mã bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Theo dự kiến, Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 5/2009.

Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành về Dự thảo Luật Cơ yếu

Ngày 9/1/2009, tại Ban Cơ yếu Chính phủ đã diễn ra cuộc hội thảo góp ý xây dựng Luật Cơ yếu với thành phần là đại diện các Bộ, ngành và một số địa phương.Đồng chí Văn tất Thu – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thay mặt Bộ trưởng, Trưởng ban soạn thảo Luật Cơ yếu chủ trì cuộc hội thảo.

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Trong khuôn khổ chương trình xây dựng Luật Cơ yếu, ngày 20/12/2008, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và Đại diện ban soạn thảo Luật cơ yếu đã có buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng - An ninh (UB QP-AN), Ủy an Pháp Luật của Quốc hội và Vụ QP-AN thuộc Văn phòng Quốc hội.

Triển khai xây dựng Luật Cơ yếu

Ngày 7/6/2008, kỳ họp lần thứ Nhất Ban soạn thảo Luật Cơ yếu đã được tổ chức tại Hà Nội. Đ/c Trần Văn Tuấn - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban soạn thảo Luật Cơ yếu đã chủ trì phiên họp

Luật Cơ yếu được đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008

Theo quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật,