Phát hiện nhanh xâm nhập trái phép

Theo McAfee® Avert® Labs, số lượng malware được báo cáo vào năm 2008 đã vượt quá tổng số lượng malware của năm 2006 và 2007. Sự phát triển đột biến malware này chưa từng xảy ra trước đây và nó không chỉ mang lại những khó khăn cho người dùng cuối mà cho cả các nhà cung cấp giải pháp bảo mật.

Xác định tập luật cho IDS dựa trên các dấu hiệu

An ninh mạng ngày càng trở thành vấn đề quan trọng đối với nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Để bảo vệ các nguồn tài nguyên và thông tin trên mạng, một trong những công nghệ quan trọng mà các tổ chức cần phải có là các Hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép (IDS) hiệu quả cao để kịp thời phát hiện các tấn công.

Ứng dụng mạng nơron trong việc xây dựng công cụ phát hiện xâm nhập IDS

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề an toàn thông tin. Các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp, tấn công với mục đích gây hại luôn là mối lo ngại đối với rất nhiều hệ thống thông tin trên toàn cầu. Các hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) [3] đã ra đời và sau này cùng với các hệ thống phòng thủ (IPS) [3] đã tạo nên một sự bảo đảm an ninh tốt hơn cho hệ thống mạng.