Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc về công tác Cơ yếu tại địa bàn Tây Nguyên

Trong 3 ngày từ 15-17/3/2017, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dẫn đầu đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đắc Nông và Lâm Đồng về công tác Cơ yếu trên địa bàn.

Quản lý Nhà nước về Cơ yếu trong Luật Tổ chức Chính phủ

Ngày 19/06/2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 và thay thế Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10.

Quốc hội thông qua Luật Cơ yếu

Ngày 26/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Cơ yếu và ngày 07/12/2011, Chủ tịch nước ký Lệnh số 14/2011/L-CTN về việc công bố Luật Cơ yếu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật trong ngành Cơ yếu

Ngày 3/10/2008, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp luật của Ban Cơ yếu Chính phủ đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội.