Mã độc tống tiền hiển thị dạng quảng cáo trên Skype

Mới đây hãng bảo mật F-Secure đã phát hiện một quảng cáo trên Skype có chứa phần mềm độc hại Angler có khả năng mã hóa toàn bộ dữ liệu và đòi tiền chuộc người dùng.