Tấm lá chắn công nghệ phòng thủ đất nước

Vừa qua Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Viettel trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

Ứng dụng mạng nơron trong việc xây dựng công cụ phát hiện xâm nhập IDS

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề an toàn thông tin. Các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp, tấn công với mục đích gây hại luôn là mối lo ngại đối với rất nhiều hệ thống thông tin trên toàn cầu. Các hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) [3] đã ra đời và sau này cùng với các hệ thống phòng thủ (IPS) [3] đã tạo nên một sự bảo đảm an ninh tốt hơn cho hệ thống mạng.