Bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội

Mạng xã hội là một dạng xã hội ảo, với mục đích kết nối các thành viên cùng môi trường, công việc, sở thích trên Internet với nhau, cho phép người dùng chia sẻ và giao lưu thông tin một cách hiệu quả. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tồn tại nhiều rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

Bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội

Mạng xã hội là một dạng xã hội ảo, với mục đích kết nối các thành viên cùng môi trường, công việc, sở thích trên Internet với nhau, cho phép người dùng chia sẻ và giao lưu thông tin một cách hiệu quả. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tồn tại nhiều rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

50 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin cá nhân

Trong thời gian qua, thông tin về 50 triệu người dùng Facebook bị lộ dữ liệu cá nhân đã thu hút sự chú ý của dư luận. Những dữ liệu này đã bị thu thập và sử dụng sai mục đích bởi công ty tư vấn chính trị kết hợp khai thác và phân tích dữ liệu Cambridge Analytica.