Nga ban hành Tiêu chuẩn bảo vệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng

Mới đây, Ngân hàng trung ương Nga đã phê duyệt Tiêu chuẩn quốc gia mới trong lĩnh vực bảo vệ thông tin ngân hàng.

Chiến tranh thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong ngành Công an

Trong tác phẩm “Thế nào là chiến tranh thông tin”, một trong những chuyên gia lý luận hàng đầu về chiến tranh thông tin của Mỹ đã xác định 7 hình thức của loại hình chiến tranh này là chiến tranh chỉ huy - quản lý; chiến tranh tình báo; chiến tranh tâm lý; chiến tranh virus; chiến tranh kinh tế; chiến tranh điện tử; và chiến tranh điều khiển.

Chiến tranh thông tin - Công cụ xâm lược trong thế kỷ 21 (Phần 1)

TS. Semkin S. N. là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ thông tin của Liên bang Nga. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới hệ thống chính sách, luật pháp về bảo vệ thông tin. Tạp chí ATTT xin giới thiệu bài viết của TS. Semkin S. N. về “Chiến tranh thông tin” - một vấn đề luôn được các quốc gia phát triển trên thế giới coi trọng khi xây dựng chiến lược an ninh - quốc phòng trong thế kỷ 21.

Đôi nét về khoa học - công nghệ mật mã

Khi xã hội loài người có sự phân chia thành các lực lượng xã hội đấu tranh với nhau thì xuất hiện nhu cầu giữ bí mật những thông tin quan trọng, được lưu giữ hoặc truyền trong nội bộ. Có nhiều phương thức để bảo vệ những thông tin này.

Xây dựng hệ thống bảo vệ thông tin

An toàn thông tin (ATTT) là điều kiện tiên quyết để các hệ thống thông tin vận hành tin cậy và hiệu quả. ATTT được đảm bảo bởi việc triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức, quản lý và kỹ thuật, liên kết với nhau thành một hệ thống thống nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu nhất định về bảo vệ thông tin - hệ thống đó được gọi là hệ thống đảm bảo ATTT hay hệ thống bảo vệ thông tin (BVTT).

Xử lý rủi ro và quản lý An toàn thông tin hiệu quả

Bảo vệ thông tin trọng yếu đang ngày càng trở nên thách thức hơn đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Theo báo cáo nghiên cứu về Hiện trạng bảo mật doanh nghiệp 2010 của Symantec, vấn đề bảo mật được coi là mối lo ngại hàng đầu của bộ phận CNTT, các cuộc tấn công mạng thường xuyên hơn và tác hại nhiều hơn, nên chi phí cho việc khắc phục hậu quả từ những vụ tấn công này càng cao và là thách thức đối với các doanh nghiệp.

Việc sử dụng mã khối trong bảo mật thông tin

Mã khối là một lĩnh vực quan trọng của mật mã hiện đại. Việc ứng dụng mã khối trong việc thiết kế các sản phẩm mật mã có nhiều thuận lợi, hiệu quả. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế rất quan tâm đến việc nghiên cứu phát triển mã khối.

Chiến tranh thông tin - Công cụ xâm lược trong thế kỷ 21 (Phần 1)

TS. Semkin S. N. là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ thông tin của Liên bang Nga. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới hệ thống chính sách, luật pháp về bảo vệ thông tin. Tạp chí ATTT xin giới thiệu bài viết của TS. Semkin S. N. về “Chiến tranh thông tin” - một vấn đề luôn được các quốc gia phát triển trên thế giới coi trọng khi xây dựng chiến lược an ninh - quốc phòng trong thế kỷ 21.

Chính sách an toàn và thực thi chúng trong các miền và nhóm làm việc của windows

Bảo vệ thông tin của các hệ thống là một nhiệm vụ thiết yếu và cấp bách. Khi thiết kế các phương tiện bảo vệ thông tin cần phải hiểu rằng, việc bảo đảm an toàn thông tin là một vấn đề mang tính tổng thể. Tại bất kỳ giai đoạn hoạt động nào của thông tin (xử lý trên máy chủ, truyền dẫn theo mạng, lưu giữ trên băng từ hoặc đĩa cứng) cần được đảm bảo tính mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng. 

Hệ thống luật pháp của Liên bang Nga về An ninh thông tin

Ngày nay thông tin phát triển đến mức đã trở thành một môi trường độc lập mà giới chuyên môn thường gọi là không gian điều khiển hay môi trường thông tin. Môi trường thông tin là tổng hợp các yếu tố thông tin, hạ tầng thông tin, các chủ thể thực hiện quá trình thu thập, hình thành, phổ biến và sử dụng thông tin cũng như hệ thống điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong đó. Môi trường thông tin ảnh hưởng to lớn đến đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Bởi vậy vấn đề an ninh thông