Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.

Ủy ban Tư pháp tán thành bỏ Điều 292 BLHS năm 2015

Đa số thành viên Ủy ban Tư pháp tán thành việc bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292 BLHS năm 2015).

Những nguy cơ khi sử dụng chung chứng thư số cho lập mã và ký số

Bài báo giải quyết vấn đề tranh cãi, khi sử dụng mỗi thiết bị đầu cuối chỉ phải dùng một chứng thư số với thuật toán mật mã RSA để đảm bảo đồng thời cả tính xác thực và tính bảo mật trên các VBĐT, đặt ra một vấn đề tranh cãi là liệu nó có làm ảnh hưởng đến các chức năng ký số hay lập mã và làm giảm độ an toàn của thuật toán ký số và thuật toán lập mã RSA hay không?

Bảo mật cho giao dịch điện tử Ngân hàng Quân đội

Hiện đại hóa dịch vụ và bảo mật cho các giao dịch điện tử luôn là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ khó khăn của các ngân hàng, Tạp chí ATTT giới thiệu những ý kiến của ông Hoàng Văn Kiện, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội về vấn đề này nhân sự kiện Security World 2010 diễn ra tại Hà Nội.