Giới thiệu một số phương pháp đo độ khuếch tán của mã khối

Có một số phương pháp đo độ khuếch tán của mã khối như: phương pháp dựa trên mức độ ảnh hưởng thác đổ, mức độ ảnh hưởng thác đổ chặt, thuộc tính đầy đủ, phương pháp dựa trên số nhánh. Phương pháp mới nhất xuất hiện vào tháng 7/2010, do Tiến sĩ Muhammad Reza Z’aba đề xuất có tên là “Phương pháp đo độ khuếch tán bằng cách đếm số điểm bất động”. Dưới đây giới thiệu về tầng khuếch tán của một số mã khối và tổng quan về các phương pháp đo độ khuếch tán.

Phương pháp phân tích Entropy để phát hiện che giấu mã độc

Hiện nay, kỹ thuật đóng gói (code packing) bao gồm nén hoặc mã hóa được sử dụng để che giấu mã độc. Kỹ thuật này giúp cho các phần mềm virus khó bị phát hiện và đang đặt ra một thách thức không nhỏ cho quá trình phân tích mã độc để xác định đặc tính và chức năng của chúng.

Phương pháp chống Spam trong Email

Trong thời đại CNTT hiện nay, Spam giống như một loại hình bệnh dịch, nó xuất hiện và lây lan vào hệ thống máy tính trên khắp thế giới và mang lại những rắc rối cho người dùng. Tuy nhiên, sử dụng một vài phương pháp đơn giản, người dùng có thể thực hiện để giảm thiểu sự quấy phá của spam.

Một số phương pháp phát hiện lỗi an ninh phần mềm

Lỗi phần mềm có sự ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với mọi hoạt động có sử dụng sự trợ giúp của máy tính. Việc phát hiện lỗi phần mềm, đặc biệt là lỗi an ninh là một công việc nhạy cảm, đòi hỏi nhiều sự sáng tạo lẫn kinh nghiệm thực tiễn.