Hội thảo quốc tế 4G/5G

Ngày 6/4/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế 4G/5G năm 2018 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trên nền tảng băng thông rộng: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ”. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và thu hút sự tham dự của hơn 300 khách mời.

Hội thảo quốc tế 4G/5G

Ngày 6/4/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế 4G/5G năm 2018 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trên nền tảng băng thông rộng: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ”. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và thu hút sự tham dự của hơn 300 khách mời.

Phát triển đa dạng hóa dịch vụ 4G LTE nhằm mang lại chất lượng và hiệu quả cho tổ chức và người tiêu dùng

Đây là chủ đề của Hội thảo quốc tế 4G LTE 2017, do Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức, dưới sự chủ trì của Bộ TT&TT đã diễn ra vào ngày 27/7/2017 tại Hà Nội.

Security Bootcamp 2016 trở lại với nhiều hoạt động sôi động

Trong hai ngày 10 - 11/9/2016, tại Đồng Tháp diễn ra sự kiện Security Bootcamp 2016. Sự kiện được Sở TT&TT Đồng Tháp, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và nhóm cộng đồng Security Bootcamp đồng tổ chức.