Một số lưu ý về quản trị định danh dựa trên đám mây cho các tổ chức, doanh nghiệp

Những tiện ích của công nghệ điện toán đám mây đã và đang làm thay đổi cách vận hành của các tổ chức/doanh nghiệp (TC/DN). Tuy nhiên, các TC/DN cần lưu ý đến việc quản trị định danh dựa trên đám mây để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của mình.

Quản trị định danh và truy cập trong bảo mật thông tin

Trong điều kiện kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp thường phải cắt giảm chi phí về an toàn thông tin thì gói ứng dụng quản trị định danh và truy cập (identity and access management - IAM) đang trở thành yếu tố cần thiết. Quản trị định danh giúp quản lý và kiểm soát truy cập hệ thống thông tin một cách hiệu quả. Điều đó vừa đảm bảo an toàn thông tin vừa nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp.