Tăng cường Giám sát tài chính Quốc gia: Giải pháp chính sách và công nghệ

Đó là chủ đề của Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance 2013 diễn ra ngày 27/8/2013 tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế - IDG Việt Nam tổ chức. Đến dự có ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện nhiều cơ quan, tổ chức trong ngành Tài Chính và các đại diện các cơ quan, tổ chức của các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính….

Tăng cường Giám sát tài chính Quốc gia: Giải pháp chính sách và công nghệ

Đó là chủ đề của Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance 2013 diễn ra ngày 27/8/2013 tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế - IDG Việt Nam tổ chức. Đến dự có ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện nhiều cơ quan, tổ chức trong ngành Tài Chính và các đại diện các cơ quan, tổ chức của các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính….