• Thứ Năm, ngày 05/12/2019

 

 

TẠP CHÍ AN TOÀN THÔNG TIN

 

Tạp chí An toàn thông tin là cơ quan báo chí chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ. Tạp chí được xuất bản từ năm 2006. Cho đến nay, đây là cơ quan báo chí duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực ATTT tại Việt Nam, với tôn chỉ, mục đích như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo mật và ATTT nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của ngành Cơ yếu và các hoạt động khoa học - công nghệ, triển khai ứng dụng, đào tạo trong lĩnh vực bảo mật và ATTT.

- Là diễn đàn trao đổi thông tin lý luận, kết quả hoạt động khoa học - công nghệ trong lĩnh vực bảo mật và ATTT trong phạm vi cả nước.

- Phản ánh kịp thời các hoạt động, giới thiệu những thành tựu khoa học - công nghệ, những sản phẩm, công nghệ mới trong lĩnh vực bảo mật và ATTT trong nước và thế giới.

 

I. CÁC ẤN PHẨM CHÍNH

1.1. Tạp chí An toàn thông tin bản in (Xuất bản từ năm 2006, 64 trang)

- Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): 1859 – 1256.

- Phạm vi phát hành: Trong toàn quốc.

- Nội dung gồm các Chuyên mục sau:

+ Tin tức - Sự kiện;

+ Chiến lược - Chính sách;

+ Giải pháp - Công nghệ;

+ Thông tin - Tư liệu;

+ Sản phẩm - dịch vụ;

- Đối tượng phục vụ:

+ Các cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành liên quan tới lĩnh vực CNTT&TT.

+ Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và những người quan tâm đến lĩnh vực bảo mật và ATTT trong cả nước.

 

1.2. Tạp chí An toàn thông tin điện tử (Xuất bản trên Internet từ đầu năm 2013)

Tạp chí An toàn thông tin điện tử (www.antoanthongtin.vn) bắt đầu xuất bản trên Internet từ năm 2013, được định hướng phát triển nội dung theo mô hình báo điện tử chuyên ngành, với nhiều chuyên mục, chuyên trang, một số tiện ích hỗ trợ đã cung cấp thông tin tới bạn đọc một cách nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên.

- 09 cơ sở dữ liệu thông tin khoa học về BM& ATTT (Kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, Văn bản pháp luật, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế, Catalog sản phẩm -  công nghệ; Sách, Bài báo, Thuật ngữ), phục vụ khai thác thông tin của các cán bộ nghiên cứu - triển khai, cán bộ giảng dạy và sinh viên...về lĩnh vực ATTT.

- Một số tiện ích khác: Hình ảnh, Video, Cung cấp Bản tin điện tử, Thăm dò ý kiến, đọc Tạp chí in, Chuyên mục Hỏi - Đáp kiến thức.

- Các chuyên đề: Giới thiệu Dự án Luật ATTT, Triển khai Luật cơ yếu, Giám sát an ninh mạng, Mật mã dân sự, Triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ,...

 

1.3. Chuyên san khoa học “Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin” (Kỳ II của Tạp chí ATTT)

Chuyên san “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin” (Kỳ II của Tạp chí An toàn thông tin) là ấn phẩm mang tính học thuật trong lĩnh vực ATTT nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi các vấn đề khoa học - công nghệ chuyên sâu, hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, góp phần gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng.

Chuyên san được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, định kỳ 2 số/năm (khổ 20x28 cm; 64 trang), với đối tượng phục vụ chủ yếu là các cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ giảng dạy, học viên sau đại học, các nghiên cứu sinh,... hoạt động trong lĩnh vực ATTT trên cả nước.

Bài viết đăng trong Chuyên san phải đạt chất lượng khoa học để tiến tới được các cơ quan có thẩm quyền tính điểm công trình khoa học quy đổi.

 

II. TỔ CHỨC TẠP CHÍ

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

Giai đoạn 2006 – 2014:

- Tổng biên tập: TS. Trần Nguyên Bình

- Phó Tổng biên tập: TS. Đặng Vũ Sơn

- Phó Tổng biên tập: ThS. Trần Thị Kim Phượng (thường trực)

Giai đoạn 2014 - 6/2017:

- Tổng biên tập: ThS. Trần Thị Kim Phượng

- Phó Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Như Tuấn

Hiện nay:

- Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Như Tuấn

- Phó Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Thế Hảo

 

Lễ khai trương Trang thông tin điện tử Tạp chí An toàn thông tin (tháng 6/2013).

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ

TS. Đặng Vũ Sơn (Chủ tịch Hội đồng)

TS. Lê Xuân Trường (Phó Chủ tịch Hội đồng)

ThS. Nguyễn Như Tuấn(Phó Chủ tịch Hội đồng)

TS. Sử Ngọc Anh

TS. Nguyễn Trọng Đường

TS. Nguyễn Nam Hải

ThS. Nguyễn Thanh Hải

ThS. Nguyễn Thế Hảo

KS. Vũ Ngọc Hùng

TS. Nguyễn Đông Hưng

TS. Vũ Quốc Khánh

PGS. TS. Bùi Thu Lâm

ThS. Lê Minh Mạnh

TS. Hoàng Ngọc Minh

ThS. Trần Thị Kim Phượng

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn

TS. Vũ Quốc Thành

TS. Phạm Việt Trung

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Lễ ra mắt và họp Hội đồng biên tập Tạp chí An toàn thông tin lần thứ Nhất (tháng 7/2006).

 

 

Lễ ra mắt và họp Hội đồng biên tập Tạp chí An toàn thông tin (tháng 1/2009).

 

BAN BIÊN TẬP CHUYÊN SAN KHOA HỌC

TS. Đặng Vũ Sơn;(Trưởng ban Biên tập)

PSG. TS. Nguyễn Hữu Trung (Phó Trưởng ban Biên tập)

ThS. Nguyễn Như Tuấn (Phó Trưởng ban Biên tập)

GS. TS. Lê Thị Hoài An

TSKH. Pablo Freyre Arrozarena

GS. TS. Nguyễn Bình

Ths. Nguyễn Thanh Bình

PGS. TS. Trần Tất Đạt

PGS. TSKH. Hoàng Đăng Hải

TS. Nguyễn Nam Hải

GS. TSKH. Cao Tiến Huỳnh

TS. Trần Duy Lai

GS. TSKH. Phạm Thế Long

PGS. TS. Nguyễn Hiếu Minh

GS. TS. Tibulia Alexey Nikolaevich

GS. Kazuo Sakiyama

PGS.TS. Trần Đức Sự

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

TS. Lê Xuân Trường

PGS. TS. Lê Mỹ Tú

 

Lễ ra mắt và họp Hội đồng biên tập Chuyên san “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

trong lĩnh vực An toàn thông tin” (tháng 3/2015).

 

 

Lễ ra mắt Ban biên tập Chuyên san "Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thong tin" (tháng 1/2019)