Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Buổi gặp mặt

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Buổi gặp mặt

Ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VNISA phát biểu tại Buổi gặp mặt

Ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VNISA phát biểu tại Buổi gặp mặt

Bà Trần Thị Kim Phượng, Chánh văn phòng VNISA báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hiệp hội

Bà Trần Thị Kim Phượng, Chánh văn phòng VNISA báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hiệp hội

Ông Nguyễn Như Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí ATTT (đứng thứ hai bên phải) đại diện Tạp chí nhận giấy khen vì đã có thành tích trong hoạt động của Hiệp hội năm 2018.

Ông Nguyễn Như Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí ATTT (đứng thứ hai bên phải) đại diện Tạp chí nhận giấy khen vì đã có thành tích trong hoạt động của Hiệp hội năm 2018.

Phiên tọa đàm tại buổi gặp mặt

Phiên tọa đàm tại buổi gặp mặt

Phiên tọa đàm tại buổi gặp mặt

Phiên tọa đàm tại buổi gặp mặt

Đại diện Hiệp hội trao Giấy chứng nhận cho Hội viên mới

Đại diện Hiệp hội trao Giấy chứng nhận cho Hội viên mới

Toàn cảnh Buổi gặp mặt

Toàn cảnh Buổi gặp mặt

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Buổi gặp mặt

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Buổi gặp mặt

Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019