Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Toàn cảnh buổi Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Toàn cảnh buổi Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ báo báo thành tích của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam tại  buổi Lễ.

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ báo báo thành tích của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam tại buổi Lễ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện ngành Cơ yếu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện ngành Cơ yếu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện ngành Cơ yếu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện ngành Cơ yếu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi Lễ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi Lễ

Thứ Năm, ngày 25 tháng 05 năm 2017