Gửi lúc: 18/05/2017 16:40:42
Bookmark and Share

Từng bước xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam chính quy, tiến thẳng lên hiện đại

Sáng 18/05/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cơ yếu Chính phủ đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện gia đình liệt sĩ Cơ yếu; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện Cục Cơ yếu các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, các tổ chức cơ yếu khu vực phía Nam; đặc biệt là các đồng chí cán bộ, nhân viên đã từng làm việc, công tác tại Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam và các tổ chức cơ yếu hoạt động tại chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã ôn lại những mốc son lịch sử của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo trong chiến tranh của Trung ương Cục miền Nam, tháng 8/1961, tại Mã Đà, Chiến khu Đ, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam được thành lập trên cơ sở Cơ yếu của Xứ ủy Nam Bộ với hơn 10 cán bộ, nhân viên. Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam là một ban chuyên môn của Trung ương Cục, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban Cơ yếu Trung ương, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Trung ương Cục về công tác cơ yếu, thực hiện hoạt động cơ yếu, đảm bảo tuyệt đối bí mật, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh và các ngành, các cấp; đồng thời chỉ đạo kỹ thuật nghiệp vụ cơ yếu toàn miền Nam.


Toàn cảnh buổi Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Trải qua 21 năm kể từ khi Cơ yếu Xứ ủy Nam Bộ ra đời cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, luôn được nhân dân hết lòng yêu thương, che chở, giúp đỡ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, luôn phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, bảo đảm tuyệt đối bí mật nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước trong điều kiện chiến tranh ác liệt; đồng thời đối phó có hiệu quả với âm mưu và thủ đoạn trong việc thu tin, mã thám của địch. Đã chủ động tham mưu cho Trung ương Cục ban hành nhiều văn bản, chỉ thị quan trọng, tạo cơ sở cho việc xây dựng, phát triển công tác cơ yếu miền Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trên chiến trường, cán bộ, nhân viên cơ yếu vừa chủ động bảo vệ an toàn tài liệu mật mã; vừa cầm súng dũng cảm chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch. Có đồng chí bị sa vào tay địch, mặc dù kẻ thù dùng mọi biện pháp mua chuộc, tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, bảo vệ bí mật của Đảng.


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ báo cáo thành tích của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam tại  buổi Lễ.

Với những thành tích xuất sắc, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhất năm 1965 và Huân chương Thành Đồng năm 1968. Nhiều tổ chức cơ yếu trực thuộc và các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng các phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những công lao, đóng góp to lớn của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; chúc mừng các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngành Cơ yếu Việt Nam, đặc biệt là các đồng chí cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại Ban Cơ yếu Trung ương Cục miền Nam về phần thưởng cao quý được đón nhận ngày hôm nay.

Chủ tịch nước khẳng định, trong cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt, cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Cơ yếu Việt Nam “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”; lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

            Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của ngành Cơ yếuChủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện ngành Cơ yếu

Chủ tịch nước cũng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước chỉ đạo, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, trong đó chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin và lộ, lọt bí mật quốc gia, bí mật nội bộ. Bối cảnh đó đòi hỏi phải củng cố, phát triển lực lượng Cơ yếu, bảo đảm mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Là ngành khoa học - kỹ thuật cơ mật đặc biệt, ngành Cơ yếu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, trọng tâm là Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từng bước xây dựng Ngành Cơ yếu Việt Nam chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Bên cạnh đó, cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành Cơ yếu Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống vẻ vang của hơn 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, trong giai đoạn cách mạng mới, ngành Cơ yếu Việt Nam tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước cho Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam.

Hồng Phương - Nhật Minh