Gửi lúc: 08/11/2019 16:49:22
Bookmark and Share

Hội thảo khoa học “An toàn thông tin trong Cách mạng công nghiệp 4.0”

Trong tháng 12/2019, Hội thảo khoa học “An toàn thông tin trong Cách mạng công nghiệp 4.0” sẽ được tổ chức bởi Phòng Thí nghiệm trọng điểm An toàn thông tin (Viện 10), Bộ Tư lệnh 86 và Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tạp chí An toàn thông tin (đơn vị đồng chủ trì tổ chức Hội thảo) trân trọng giới thiệu và kính mời các nhà khoa học tham dự viết bài tại Hội thảo.

1. Mục đích

Công bố kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực An toàn thông tin; Tạo điều kiện cho các các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và độc giả trao đổi, giao lưu.

Các bài tham luận đăng trên Kỷ hiếu hội thảo, các ấn phẩm của Tạp chí An toàn thông tin và sẽ được lựa chọn để đăng trên một số Tạp chí khoa học tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

2. Nội dung

- Trao đổi về xu hướng, thuận lợi và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các tổ chức quan trọng như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, hàng không, điện lực,… ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực: như chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng an ninh... (Do các báo cáo mời trình bày);

- Trình bày kết quả nghiên cứu, ứng dụng mới trong bảo mật, an toàn, an ninh mạng trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (các thuật toán mật mã, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mã độc, phân tích logs, tấn công kênh kề...).

- Các chủ đề chính đối với bài tham dự (nhưng không giới hạn) như sau: 

Xác thực và mật mã (Authentication and cryptographic):  Kiểm soát truy cập (Access control); Xác thực (Authentication); An ninh cơ sở hạ tầng quan trọng (Critical infrastructure security); Giao thức mật mã (Cryptographic protocols); Bảo mật cơ sở dữ liệu (Database security); Bảo mật nhúng (Embedded security).

An ninh mạng và học máy (Network security and machine learning): An ninh mạng (Cyber security); An ninh mạng với trí tuệ nhân tạo (Cyber Security with Artificial Intelligence); Bảo mật ngang hang (Peer-to-peer security); Bảo mật trong blockchain (Security in blockchain); Bảo mật trong luồng thông tin (Security in information flow); Bảo mật cho Internet vạn vật (Security for the Internet of Things).

Bảo mật và các dịch vụ mạng (Security and network services): Bảo mật cho mã di động (Security for mobile code); Điện toán đám mây an toàn (Secure cloud computing); Bảo mật trong dịch vụ định vị (Security in location services); Mô hình và kiến trúc bảo mật (Security modeling and architectures); Bảo mật và quyền riêng tư trong các mạng xã hội (Security and privacy in social networks); Bảo mật thương mại điện tử, kinh doanh điện tử và chính phủ điện tử (Security of e-commerce, e-business, and e-government).  

3. Ban chỉ đạo nội dung:

Ban chỉ đạo và thẩm định nội dung của Hội thảo là các nhà khoa học chuyên ngành uy tín theo danh sách sau:


4. Thời gian và địa điểm

Thời gian:

+ Nhận bài tham dự từ ngày 26/9/2019 đến ngày 25/11/2019;

+ Thẩm định, gửi ý kiến nhận xét các bài tham dự từ ngày 25/11/2019 đến ngày 10/12/2019;

+ Tổ chức Hội thảo ngày 27/12/2019 (dự kiến).

Địa điểm: Nhà khách BQP - Hà Nội (dự kiến).

5. Thể lệ tham gia

- Bài viết gửi Hội thảo phải có tính khoa học và đáp ứng các yêu cầu sau: được trình bày dưới dạng bài báo khoa học của Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự (Tải mẫu bài tại đây); viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; chưa được công bố trên bất kỳ Hội thảo hay tạp chí khoa học nào; sử dụng phần mềm soạn thảo Word hoặc Latex.

- Các bài tham gia sẽ được thẩm định và nhận xét bởi ít nhất 02 nhà khoa học. Các bài vượt qua vòng thẩm định sẽ được trình bày tại Hội thảo, in vào Kỷ yếu hội thảo và trên các ẩn phẩm Tạp chí in, tạp chí Điện tử, Chuyên san khoa học của Tạp chí An toàn thông tin. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ các tác giả có bài viết đảm bảo chất lượng được đăng trên một số tạp chí khoa học được tính điểm công trình công bố như: ấn phẩm Các công trình nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Tạp chí tin học điều khiển:

- Hội thảo không thu phí gửi bài và tham dự, các bài được trình bày và đăng trên các ấn phẩm của tạp chí An toàn thông tin sẽ được nhận nhuận bút theo quy định.

- Các bài tham dự Hội thảo được gửi về ban tổ chức thông qua email với có tiêu đề thư là “Tham dự Hội thảo an toàn thông tin 2019”. Địa chỉ email nhận bài: tronghai0321@gmail.com; haint.btl86@mail.bqp; httthang@bcy.gov.vn.

- Thông tin chi tiết được đăng trên website của Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT và website của Tạp chí An toàn thông tin.

6. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Thiếu tá, TS. Nguyễn Trọng Hải, Phụ trách Trưởng phòng Kế hoạch, Phòng Thí nghiệm trọng điểm An toàn thông tin, số điện thoại: 069518707, 0964691186, email: tronghai0321@gmail.com

Hoặc đ/c Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Biên tập, Tạp chí An toàn thông tin, số điện thoại: 0914 372 016, email: httthang@bcy.gov.vn

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học gửi bài tham dự Hội thảo./.

Tạp chí An toàn thông tin