Gửi lúc: 13/01/2015 10:31:17
Bookmark and Share

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Ngày 09/01/2014 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của ngành Cơ yếu Việt Nam. Đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày cho thấy, năm 2014 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng tăng cường tấn công, thâm nhập hệ thống mạng thông tin trọng yếu của Đảng và Nhà nước để thu thập, đánh cắp thông tin bí mật nhà nước. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân viên ngành Cơ yếu, các hoạt động của Ban và Ngành Cơ yếu tiếp tục ổn định và phát triển về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Ngành Cơ yếu đã tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về Cơ yếu, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị các cấp, hệ thống mạng liên lạc cơ yếu được củng cố và phát triển; Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu trong phạm vi toàn quốc; Phối hợp với các Bộ, ngành, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án trong Quy hoạch phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2020; Tham gia, đóng góp, xây dựng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đã đánh giá cao những thành tựu mà Ban và Ngành Cơ yếu đã đạt được trong năm 2014. Bên cạnh đó, trong các mặt công tác của toàn ngành cũng tồn tại một số hạn chế và khuyết điểm, cần phải khắc phục, để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Đồng chí nhấn mạnh, toàn ngành Cơ yếu cần phải tập trung về mọi mặt, để hoàn thành những mục tiêu lớn trong năm 2015 và trong giai đoạn tới; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lế lớn của dân tộc; Triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, 
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Cũng tại tại Hội nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ đã công bố quyết định và trao các phần thưởng thi đua: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cờ thi đua của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 của toàn ngành Cơ yếu.

Thế Hảo