Gửi lúc: 30/12/2014 17:10:32
Bookmark and Share

Lễ ra mắt Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Ngày 30/12/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, đồng thời kết hợp tổ chức Hội thảo "Về quản lý và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử".

Tới dự buổi lễ có Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đại diện các đơn bị chuyên trách về CNTT của các Bộ, ngành, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến an toàn thông tin cho giao dịch điện tử.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu chào mừng tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết việc thành lập Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ TT&TT trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và phát triển hạ tầng an toàn thông tin cho giao dịch điện tử.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử. 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia gồm: Tham mưu, xây dựng các quy định pháp lý bao gồm chữ ký số và xác thực điện tử; Quy hoạch các CA theo định hướng dịch vụ chứng thực chữ ký số đa dạng và chất lượng quốc tế; Nâng cao chất lượng, mức độ đảm bảo của dịch vụ chứng thực chữ ký số theo yêu cầu kỹ thuật của quy trình đánh giá; Tăng cường giám sát, phân tích dữ liệu để lường trước các vi phạm trong bối cảnh có nhiều nguy cơ về an toàn thông tin; Thúc đẩy sự tương tác giữa các hạ tầng khóa công khai trong nước và quốc tế; Thúc đẩy và đánh giá ứng dụng chữ ký số.

Nhằm trao đổi, lấy ý kiến về mô hình sử dụng chữ ký số trên các văn bản điện tử thay thế chữ ký tay và con dấu trên các văn bản giấy và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc triển khai chữ ký số công cộng trong thời gian vừa qua, Bộ TT&TT tổ chức hội thảo với chủ đề “Về quản lý và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử”.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày báo cáo tại Hội thảo

Một số tham luận nổi bật tại Hội thảo như: Báo cáo dẫn đề chữ ký số trên văn bản điện tử: Từ khái niệm đến thực tiễn của ông Đào Đình Khả, Giám đốc Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia ( Bộ TT&TT);  Công tác quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và vai trò của việc sử dụng chữ ký số của ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ); Ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước của Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ) và báo cáo của các công ty BkavCA,VNPT-CA.

Kết luận Hội thảo, ông Đào Đình Khả đã phân tích một số vấn đề liên quan đến ứng dụng chữ ký số như: Quy định phương thức chuyển đổi chữ ký tay và con dấu sang chữ ký số; cách thức sử dụng chữ ký số trong các trường hợp chỉ có chữ ký tay, có nhiều chữ ký tay và con dấu của bên có trách nhiệm tương đương, ký thay, ký thừa lệnh, dấu giáp lai, dấu treo, dấu mật; kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử; quản lý và lưu trữ văn bản điện tử có chữ ký số.

Ngọc Mai