Gửi lúc: 17/11/2012 15:02:34
Bookmark and Share

Imperva - Giải pháp an ninh chuyên biệt cho ứng dụng và dữ liệu

Tường lửa mạng, hệ thống phòng chống xâm nhập (Network firewall, IPS) là giải pháp bảo đảm an ninh chủ yếu cho mức mạng/hạ tầng. Nó không hoạt động ở mức ứng dụng và dữ liệu, do đó, trong các hệ thống sẽ tồn tại các lỗ hổng an ninh nếu chỉ trang bị các giải pháp này.

Đã xuất hiện nhiều tấn công khai thác điểm yếu của ứng dụng Web để từ đó xâm nhập vào dữ liệu back- end và tấn công từ người dùng nội bộ được phép truy cập dữ liệu. Vì vậy, xu hướng bảo vệ tập trung ở mức mạng/hạ tầng đang chuyển sang các giải pháp bảo vệ, giám sát an ninh chuyên biệt vào dịch vụ, ứng dụng và dữ liệu. Bên cạnh đó, một số tiêu chuẩn như ISO 27001, PCI DSS yêu cầu các biện pháp bảo vệ ứng dụng Web, giám sát các thao tác chi tiết lên dữ liệu.


Hình 1: Giải pháp an ninh của Imperva

Imperva cung cấp giải pháp an ninh chuyên biệt từ ứng dụng tới dữ liệu. Giải pháp Imperva có khả năng hiểu rõ ứng dụng Web như cấu trúc ứng dụng và hành vi người dùng. Giải pháp cũng kiểm soát tới mức dữ liệu, như các thao tác (đọc/xóa/sửa), các câu lệnh query (Select/Insert/Update) từ người dùng/ứng dụng lên các đối tượng dữ liệu (file dữ liệu, bảng/cột CSDL) cũng như các hành động của người dùng có đặc quyền/DBA lên hệ thống. Hệ quản trị CSDL/file có hỗ trợ ghi log các hoạt động, tuy nhiên thực tế tính năng này không triển khai được do vấn đề hiệu năng và yêu cầu tách quyền độc lập (hệ thống giám sát phải độc lập với hệ quản trị và DBA). Giải pháp Imperva có các ưu điểm sau:
-  Chống các tấn công có thể vượt qua hệ thống tường lửa mức mạng và IPS để xâm nhập vào ứng dụng Web.
-  Giám sát, báo cáo một cách độc lập về các hành động, thao tác chi tiết của người dùng/ứng dụng và người quản trị trên hệ thống CSDL/dữ liệu.
-  Ngăn chặn các hành động trái phép vào dữ liệu và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, giúp nâng cao  an ninh dữ liệu cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn về ATTT (PCI DSS).
Imperva giải quyết các vấn đề giám sát và bảo vệ mức ứng dụng, dữ liệu thông qua việc tích hợp các giải pháp Web Application, Database, File Security

Nguyễn Thúy Nga