Gửi lúc: 23/09/2016 08:17:34
Bookmark and Share

Using search algorithm of affine equivalent S-boxes set for their quality assessment

CSKH-01.2016 - (Tóm tắt) - Bài viết này tập trung vào các vấn đề đánh giá chất lượng của các S-hộp bằng cách đánh giá độ phức tạp tìm kiếm của tập các S-hộp tương đương affine với một S-hộp đã biết. Các S-hộp tuyến tính với các hàm thành phần tuyến tính và các hàm liên quan đến nó là có tính chất mật mã yếu. Các S-hộp tốt là các S-hộp có các hàm Bool thành phần phải có khoảng cách lớn so với tập các hàm Bool tuyến tính. Do vậy các S-hộp sở hữu độ phi tuyến cực đại là cần được lưu ý về số lượng nhiều (hay ít) các S-hộp mà tương đương affine với nó.

Abstract— The article focuses on the problem of quality assessment of S-boxes by evaluating the search complexity of the set of S-boxes that are affine equivalent to the specified S-box. It is known, that S-boxes with linear and close to them coordinate functions are considered to be cryptologically weak and vice versa. That is, in good S-boxes coordinate Boolean functions must be maximum remote from linear ones. However, S-boxes possessing maximum nonlinearity are notable for the strength of their set of affine equivalence class that under other equal conditions enables to present the given S-box as a large (or less) number of S-boxes that are affine equivalent to it.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

 References
[1]. Alex Birykov, Christophe De Cannere, An Braeken, and Barn Prenell, “A Toolbox for Cryptanalysis: Linear and Affine Equivalent Algorithms”, EUROCRYPTO’2003. Springer, vol. 2656, pp. 33-50, 2003.

[2]. O. A.Logachev, A. A. Salnikov, S. V. Smyshlyaev [and another], “Boolean functions in coding theory and cryptology”, Moscow : LENAND, pp. 576, 2015.

Nikolay Pavlovich Borisenko