Gửi lúc: 03/10/2010 15:02:34
Bookmark and Share

5 Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên tại Việt Nam

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số (CTCKS) đầu tiên tại Việt Nam sau khi nhận Giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng của Bộ TT&TT ngày 15/9/2009.

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số (CTCKS) đầu tiên tại Việt Nam sau khi nhận Giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng của Bộ TT&TT ngày 15/9/2009.
Theo giấy phép này, VNPT được cung cấp dịch vụ CTCKS cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Các loại chứng thư số được VNPT cung cấp bao gồm: Chứng thư số cá nhân cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; Chứng thư số SSL (chứng thư số dành cho website); Chứng thư số cho CodeSigning (chứng thư số dành cho ứng dụng).
Trước khi được cấp giấy phép, VNPT đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ CKS công cộng cho ngành tài chính, đồng thời hợp tác hỗ trợ triển khai thành công Dự án thí điểm “Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet” và áp dụng CKS vào các thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn 2009-2010. Tiếp đến, VNPT sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ này cho ngân hàng, thương mại điện tử....
2. Công ty Cổ phần công nghệ thẻ NacencommSCT chính thức là nhà cung cấp dịch vụ CTCKS công cộng thứ 2 tại Việt Nam từ ngày 2/3/2010.
NacencommSCT là công ty thành viên của Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL), hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thẻ thông minh, phát triển các ứng dụng bảo mật và xác thực.
Công ty NacencommSCT sẽ tổ chức cung cấp các dịch vụ xác thực chữ ký trong các giao dịch điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
3. Công ty An ninh mạng Bkav là nhà cung cấp dịch vụ CTCKS công cộng thứ 3 kể từ ngày 8/4/2010, với tên giao dịch BkavCA.
Bkav sẽ cung cấp 3 loại chứng thư số gồm: Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; Chứng thư số SSL và Chứng thư số CodeSigning.
Để có thể được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ CTCKS phải đạt được các tiêu chuẩn về tài chính, nhân lực, cũng như đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn mật mã FIPS PUB 140 - 2 mức 3, PKCS #1 version 2.1...).
4. Viettel trở thành nhà cung cấp chứng thực chữ ký số thứ 4.
Ngày 22/6/2010, Bộ TT&TT đã trao giấy phép cung cấp dịch vụ CTCKS công cộng cho Viettel. Theo đó, Viettel được cung cấp ba loại chứng thư số bao gồm: Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp người dùng chứng thực cơ quan, tổ chức, cá nhân đó trong các giao dịch điện tử. Chứng thư số dành cho máy chủ (SSL) để chứng thực cho website. Và Chứng thư số cho phần mềm (Code Signing) sử dụng cho các nhà sản xuất phần mềm để chứng thực và bảo đảm tính toàn vẹn của sản phẩm.
5. Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) gia nhập thị trường cung cấp dịch vụ CTCKS công cộng từ ngày 10/8/2010 và là nhà cung cấp CKS thứ 5 tại Việt Nam hiện nay.

FPT IS sẽ được cung cấp 3 loại chứng thư số gồm: chứng thư số cho cơ quan, tổ chức và cá nhân giúp người dùng chứng thực các giao dịch điện tử như Internet Banking, chứng khoán trực tuyến, khai báo thuế, hải quan trực tuyến...; chứng thư số SSL cho các website và chứng thư số Code Signing

Thế Hảo

Bài viết khác