Gửi lúc: 07/01/2019 14:13:37
Bookmark and Share

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Ngày 04/01/2019, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của ngành Cơ yếu Việt Nam. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí Lãnh đạo ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các hệ Cơ yếu.Đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2018, những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Từ đó, giúp Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo cơ sở triển khai thành công kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo; góp phần xây dựng Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam chính quy, tiến thẳng đến hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức.

Tại Hội nghị, Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của ngành Cơ yếu Việt Nam. Theo đó, trong năm 2018, tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực có diễn biến phức tạp, tình hình chính trị - xã hội trong nước cơ bản ổn định. Các bộ, ngành địa phương tích cực triển khai Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Các thế lực phản động, tội phạm mạng tăng cường tấn công xâm nhập hệ thống mạng thông tin trọng yếu để thu thập, đánh cắp thông tin bí mật Nhà nước. Nhiều văn bản của Đảng và Nước được ban hành có liên quan đến lĩnh vực Cơ yếu như Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Cùng với đó, Chính phủ quyết liệt triển khai Chính phủ điện tử và đã đạt được nhiều thành tựu. Tình hình này đã đặt ra cho Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức khó khăn và phức tạp.

Năm 2018, Ban Cơ yếu Chính phủ nói riêng và ngành Cơ yếu nói chung tiếp tục ổn định, phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt có nhiều nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc. Các nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc có thể kể đến như đã chủ động tích cực trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước các nội dung liên quan đến lĩnh vực cơ yếu, đặc biệt là tham gia góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị, các văn bản quy phạm pháp luât trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin; triển khai nhiều sản phẩm mật mã đáp ứng yêu cầu các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành địa phương, đặc biệt là các sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin triển khai cho các cơ quan Đảng, phục vụ triển khai Chính phủ điện tử;…. Những thành tích này đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Cơ yếu.

Năm 2019 cũng đặt ra cho Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam những nhiệm vụ mới cần triển khai. Những nhiệm vụ này tập trung vào các công tác bao gồm: tiếp tục chủ động tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu; củng cố, phát triển các mạng liên lạc cơ yếu; tăng cường triển khai đồng bộ các sản phẩm mật mã, dịch vụ chứng thực chữ ký số, giám sát an toàn thông tin, bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương trong mọi tình huống.

Cũng tại Hội nghị, 7 tham luận đã được trình bày bởi các đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Ban. Các ý kiến cơ bản đều thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của ngành Cơ yếu Việt Nam, đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến này sẽ tiếp tục được nghiên cứu và bổ sung vào dự thảo Báo cáo, đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất. Đồng chí đánh giá cao các kết quả mà Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong năm 2018. Theo đó, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị của Ban và các Hệ Cơ yếu ngày càng gắn bó; đồng thời đã cùng nhau tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Ban và Ngành ngày càng phát triển.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Cụ thể, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 21 tập thể và nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.Đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn tặng Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Thảo Uyên