Gửi lúc: 06/07/2008 16:02:34
Bookmark and Share

Kho bạc nhà nước sắp triển khai rộng rãi chữ ký số

Sau 2 năm áp dụng chữ ký số trong nội bộ, Kho bạc nhà nước đã trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành Tài chính áp dụng thành công giải pháp này cho hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc.

Ông Nguyễn Đức Trí – Giám đốc trung tâm Tin học và Thống kê Kho bạc nhà nước Trung ương cho biết, chữ ký số đã góp phần nâng cao mức độ an toàn bảo mật trong các giao dịch của Kho bạc nhà nước và từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia quy trình giao dịch điện tử.
Trong 2 năm thực hiện, Kho bạc nhà nước chưa phát hiện trường hợp giả mạo chứng từ điện tử nào. Tuy nhiên, chữ ký số mà Kho bạc nhà nước đang áp dụng mới chỉ có giá trị pháp lý và hiệu lực trong nội bộ. Việc phổ biến rộng rãi ra ngoài xã hội sẽ thực hiện theo kế hoạch chung của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Hiện tại, Kho bạc nhà nước đang bắt đầu triển khai thực hiện chiến lược phát triển đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ sở quan trọng để Kho bạc nhà nước mở rộng hơn nữa việc áp dụng chữ ký số cho các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Thế Hảo