Gửi lúc: 03/04/2017 14:29:26
Bookmark and Share

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Ngày 29/3/2017, Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ. Buổi làm việc nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng trong triển khai các nhiệm vụ bảo đảm bảo mật, xác thực và an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, phía Ban Cơ yếu Chính phủ có Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong Ban.


Đồng chí  Trưởng ban Đặng Vũ Sơn tặng Biểu trưng của ngành Cơ yếu Việt Nam cho đồng chí  Bùi Văn Thạch - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức… của Ban Cơ yếu Chính phủ; giới thiệu về truyền thống và những thành tựu của ngành Cơ yếu Việt Nam trong hơn 70 năm qua. Đồng chí Trưởng ban đánh giá việc phối hợp trong công tác bảo mật và an toàn thông tin (BM&ATTT) trong thời gian vừa qua giữa hai cơ quan đã đạt được những kết quảnhất định. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, để triển khai các nhiệm vụ bảo đảm bảo mật, xác thực an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền (Ban Cơ yếu Chính phủ) trình bày Báo cáo đánh giá tình hình phối hợp triển khai các nhiệm vụ bảo đảm bảo mật, xác thực an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng thời gian qua, dự kiến nội dung, kế hoạch phối hợp trong thời gian tới. 

Trong thời gian vừa qua, Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp tham mưu cho Đảng ban hành một số văn bản liên quan trong lĩnh vực BM&ATTT trong hoạt động của cơ quan Đảng. Phối hợp từng bước triển khai Quyết định 260 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng; các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến công tác bảo đảm bảo mật, xác thực an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước, phối hợp triển khai Quyết định 260. Điều này đòi hỏi hai bên phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch đánh giá cao quá trình phối hợp giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác BM&ATTT, đặc biệt trong giai đoạn các cuộc tấn công mạng vào hệ thống công nghệ thông tin quan trọng của quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên cơ quan đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung phối hợp trong thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tham mưu cho Đảng tăng cường áp dụng các giải pháp BM&ATTT trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng; Hướng dẫn các cơ quan Đảng các cấp xây dựng kế hoạch, lộ trình, kinh phí triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo Quyết định 260; Tiếp tục, tăng cường công tác triển khai các hạng mục bảo đảm bảo mật cho các hệ thống thông tin cơ quan Đảng các cấp theo Quyết định 260; Tăng cường triển khai hệ thống chứng thực điện tử trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Đảng các cấp…

Hai bên cũng thống nhất giao cho Cục Cơ yếu Đảng – Chính Quyền và Trung Tâm công nghệ thông tin (Văn phòng Trung ương Đảng) là đầu mối phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Cũng trong buổi làm việc, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã tham quan Bảo tàng ngành Cơ yếu Việt Nam và nghe giới thiệu về một số sản phẩm BM&ATTT tiêu biểu của ngành Cơ yếu.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ

Hồng Loan