Gửi lúc: 08/11/2017 09:20:05
Bookmark and Share

Nga ban hành Tiêu chuẩn bảo vệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng

Mới đây, Ngân hàng trung ương Nga đã phê duyệt Tiêu chuẩn quốc gia mới trong lĩnh vực bảo vệ thông tin ngân hàng.Tiêu chuẩn mới có tên là GOST 57580.1-2017 bao gồm các mục: An toàn các hoạt động tài chính (ngân hàng); Bảo vệ thông tin của tổ chức tài chính; Thành phần cơ bản của các biện pháp tổ chức và kỹ thuật. Tiêu chuẩn này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Tài liệu tiêu chuẩn chứa các yêu cầu đối với tất cả các quá trình cơ bản bảo vệ thông tin, bao gồm cả đối phó với mã độc, rò rỉ thông tin, cũng như vi phạm tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng thông tin. Các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khi thực hiện truy cập từ xa bằng cách sử dụng thiết bị di động được xem xét riêng.

Tiêu chuẩn cung cấp một cách tiếp cận đồng bộ đối với công việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và hoàn thiện quá trình bảo vệ thông tin trong các tổ chức tài chính.

Tài liệu cũng cung cấp các yêu cầu bảo vệ thông tin ở mọi giai đoạn trong vòng đời của hệ thống tự động và các ứng dụng được sử dụng bởi doanh nghiệp và ngân hàng.

Sự chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mới cho phép các tổ chức tài chính tăng mức độ bảo vệ, chống lại tội phạm mạng, đảm bảo dịch vụ khách hàng ổn định và không bị gián đoạn.

Ngô Linh ( Theo tờ Kinh tế và Đời sống - Nga. )