Gửi lúc: 07/11/2019 14:27:51
Bookmark and Share

Lào Cai tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng các mạng xã hội

Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội để mở rộng và kết nối thông tin giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương với người dân đang là xu hướng được nhiều địa phương áp dụng. Qua kênh kết nối này, nhiều sự việc được chính quyền biết đến và giải quyết kịp thời, đáp ứng các yêu cầu của nhân dân.

Tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập An toàn thông tin mạng năm 2019

Theo đó, tỉnh Lào Cai hiện đang từng bước áp dụng mạng xã hội để mở rộng kết nối thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp như: Xây dựng Fanpage của UBND Tỉnh và các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên mạng xã hội Facebook; triển khai các nội dung hợp tác với mạng xã hội Zalo thực hiện cung cấp thông tin, tra cứu thủ tục hành chính và các thông tin về tỉnh Lào Cai tại Cổng hành chính công Lào Cai... Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội để trao đổi, gửi nhận thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin.

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng các mạng xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4964/UBND-VX ngày 23/10/2019 về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng mạng xã hội. Trong đó yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh chỉ thực hiện việc gửi, nhận, trao đổi văn bản điện tử trong giao dịch công thông qua các hệ thống phần mềm đã được tỉnh Lào Cai chính thức sử dụng gồm: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lào Cai; Hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai. Đối với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản chuyên ngành thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Việc trao đổi dự thảo văn bản giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ thực hiện qua hệ thống thư điện tử của tỉnh, không sử dụng các hệ thống thư điện tử miễn phí và các công cụ trao đổi tin nhắn, chat, messenger,…của các mạng xã hội hiện có.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tăng cường công tác quản lý thông tin điện tử, trong đó có thông tin trên mạng xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người sử dụng mạng xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật, đặc biệt là những điều cấm khi tham gia thông tin trên mạng, giúp người sử dụng nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tính hai mặt, đa chiều của mạng xã hội và có những kỹ năng căn bản để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Sử dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để rà quét, lọc và phát hiện kịp thời những tin giả, tin sai sự thật; phối hợp với lực lượng chức năng xác định đối tượng đưa tin giả, tin sai sự thật trên mạng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn, khuyến nghị của các cơ quan chuyên trách về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để lộ lọt thông tin, mất an toàn, an ninh thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Lào Cai đã tích cực triển khai nhiều giải pháp quản lý thông tin trên mạng xã hội, trong đó, đã phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm về thông tin trên mạng xã hội.

Hoàng Phi Long