Gửi lúc: 01/10/2018 16:24:57
Bookmark and Share

Khánh Hòa ban hành quy chế phối hợp an toàn mạng trong hoạt động bưu chính, viễn thông

Theo đó, một số cơ quan, đơn vị của tỉnh sẽ phối hợp triển khai các nội dung: bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 Ban hành Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

Quy chế này quy định về trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh gồm Sở TT&TT, Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Nội dung cụ thể của Quy chế phối hợp này bao gồm:

Thứ nhất, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

Thứ hai, phối hợp thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

Thứ ba, phối hợp việc cung cấp, trao đổi thông tin dữ liệu, số liệu và các tài liệu, đồ vật có liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

Thứ tư, phối hợp việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và gây mất an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính viễn thông.

Thứ năm, phối hợp việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đầu tư, xây lắp hệ thống thiết bị phục vụ kiểm soát, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông.

Và thứ sáu, phối hợp việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc đề xuất các phương án nhằm phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

Trong đó theo Quy chế, phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

Việc cung cấp các thông tin, các dấu hiệu nghi vấn tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thông tin phải được cung cấp bằng văn bản thể hiện trên giấy có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan. Trường hợp khẩn cấp có thể cung cấp thông tin trực tiếp qua đường dây nóng hoặc email của Thủ trưởng cơ quan.

Vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì việc xử lý; các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cấp trên hoặc ngoài tỉnh thì tùy theo từng vụ việc và theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nào thì cơ quan đó thực hiện.

Trước đó trong buổi làm việc với Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với đề xuất về chế độ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn thông tin.

ĐT