Gửi lúc: 13/04/2018 16:33:29
Bookmark and Share

Lễ phát động thi đua năm 2018 của Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt

Chiều ngày 13/4/2018, tại Ban Cơ yếu Chính phủ đã diễn ra Lễ phát động thi đua Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2018. Tạp chí An toàn thông tin được Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Cơ yếu Chính phủ giao đảm nhiệm Khối trưởng Khối thi đua.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo của 07 cơ quan, đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, năm 2018 hoạt động thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối sẽ tập trung vào hai nội dung chính là: xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng là một nội dung rất quan trọng; thực hiện tốt công tác này sẽ có ý nghĩa rất lớn, trực tiếp động viên cán bộ nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Ngành ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Vì vậy, các cơ quan thuộc Khối thi đua cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đổi mới và nâng cao chất lựợng đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường trong Ngành; Nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm mật mã của Ngành; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung phát triển mở rộng hạ tầng chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo mật và an toàn thông tin trong Ban và ngành Cơ yếu; ký kết và triển khai các thỏa thuận về bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin….

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đều nhất trí với những nội dung, chỉ tiêu thi đua đặt ra; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; 100% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ.


Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt tại Lễ phát động thi đua năm 2018

Kết thúc buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối đã ký Giao ước thi đua và thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Bích Thủy