Gửi lúc: 22/03/2018 15:41:39
Bookmark and Share

Tăng cường phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu

Ngày 20/03/2018, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã và huấn luyện tại chức ngành Cơ yếu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018”.


Đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã khai mạc và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền; các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ sở đào tạo trong ngành Cơ yếu.

Báo cáo do lãnh đạo Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã (QLKTNVMM) trình bày đã đánh giá khái quát tình hình và kết quả công tác quản lý, chỉ đạo trong sử dụng kỹ thuật mật mã (KTMM) và công tác huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ năm 2017, đưa ra các hạn chế, tồn tại cần khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác QLKTNVMM trong toàn Ngành được tăng cường, hệ thống KTMM được củng cố và phát triển vững chắc. Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai, sử dụng, bảo đảm KTMM được chú trọng; cơ bản hoàn thành kế hoạch năm; hệ thống tổ chức cơ yếu, mạng liên lạc cơ yếu tiếp tục được củng cố, phát triển và điều chỉnh phù hợp, đáp ứng các nhiệm vụ; Tiếp tục triển khai phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cơ yếu, xây dựng và sửa đổi các văn bản quán lý, điều hành của ngành Cơ yếu; Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường về nội dung và phương pháp, ngày càng sát với thực tiễn và phát huy hiệu quả.

Về công tác huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ, năm 2017, toàn Ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ theo kế hoạch; chất lượng công tác huấn luyện được củng cố, sát với yêu cầu thực tế. Công tác tổ chức, phương pháp và nội dung huấn luyện phù hợp với tính chất công việc, trình độ chuyên môn của người làm công tác cơ yếu. 


Toàn cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ của công tác QLKTNVMM và huấn luyện tại chức ngành Cơ yếu năm 2018 cần: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ; Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cơ yếu, các văn bản quản lý ngành; Tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, dự án; Tiếp tục xây dựng, triển khai quy hoạch các mạng liên lạc Cơ yếu và kế hoạch bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông của các cơ quan; Huấn luyện triển khai các thiết bị, sản phẩm mật mã mới của Ngành; Huấn luyện chuyên đề, bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức về kỹ thuật phần cứng, phần mềm, công nghệ mạng….

Nhiều tham luận của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đi sâu phân tích những mặt tồn tại, hạn chế và đưa ra những kiến nghị, đề xuất tham mưu cho lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ để phát triển ngành Cơ yếu. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn biểu dương Cục QLKTNVMM cùng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ và đánh giá cao kết quả công tác quản lý triển khai kỹ thuật nghiệp vụ và huấn luyện tại chức năm 2017, trong những nhiệm vụ đã hoàn thành, có nhiều công việc đạt xuất sắc, góp phần quan trọng giúp Ban và ngành Cơ yếu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Trưởng ban đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện, triển khai hoàn thành tốt 4 nhiệm vụ chính của Ban và Ngành: bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước sử dụng kỹ thuật mật mã, triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, thực hiện giám sát an toàn thông tin và quản lý mật mã dân sự. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ để phòng chống kỹ thuật thu tin mã thám, phòng chống thu tin qua các kênh kỹ thuật, tấn công mã độc, phần mềm gián điệp, quản lý sử dụng USB thương mại…, đưa sản phẩm, giải pháp bảo mật và an toàn thông tin của ngành Cơ yếu vào các dự án, chương trình công nghệ thông tin viễn thông của các bộ, ngành, địa phương; khảo sát, nắm bắt nhu cầu, chuẩn bị giải pháp - sản phẩm, có cơ chế đối với những vấn đề tài chính, hỗ trợ kỹ thuật,…

Thảo Uyên