Gửi lúc: 20/01/2017 09:16:07
Bookmark and Share

Cơ yếu Công an Nhân dân triển khai chương trình công tác năm 2017

Ngày 18/01/2017, tại Hà Nội, Cục Cơ yếu Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cơ yếu Công an Nhân dân năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.

       Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban         Ban Cơ yếu Chính phủ chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh Phan Anh)

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, các Hệ Cơ yếu; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Cơ yếu Công an Nhân dân đã nêu rõ: năm 2016, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và viễn thông, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin và lộ lọt bí mật nhà nước ngày càng gia tăng. Điều đó đã đặt ra cho lực lượng Công an nói chung và Cơ yếu Công an nhân dân (CAND) những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng Cơ yếu CAND, công tác cơ yếu CAND 2016 tiếp tục được củng cố, hoàn thiện và phát triển ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác đào tạo xây dựng đội ngũ luôn được quan tâm.... Năm 2016 nhiều tập thể và cá nhân của Cơ yếu Công an đạt thành tích xuất sắc, đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ khen thưởng với nhiều hình thức. 

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an nhấn mạnh: Đảng Ủy, Lãnh đạo Cục luôn quan tâm tới công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ, phối hợp với các cơ sở đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cơ yếu CAND.

Về chương trình công tác năm 2017, báo cáo nêu rõ, Cục sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tham mưu về công tác cơ yếu; Tăng cường quản lý nhà nước về cơ yếu, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cơ yếu đến năm 2020; Đặc biệt là bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng CAND…

          Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao thưởng cho các cán bộ              Cơ yếu Công an đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 
(Ảnh Phan Anh)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã ghi nhận, năm 2016, Cục Cơ yếu Bộ Công an đã triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2017, Cục cần tiếp tục đoàn kết phấn đấu, làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về cơ yếu; triển khai Luật Cơ yếu; phát triển tiềm lực về cơ yếu; làm tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng; tích cực, chủ động trong tham mưu đề xuất về công tác cơ yếu, chú trọng đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu trước mắt và lâu dài.

NT