Gửi lúc: 23/07/2018 10:36:42
Bookmark and Share

Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển của lực lượng Phòng không - Không quân

Sáng 19/7/2018, tại Học viện Phòng không - Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân đã diễn ra Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự phát triển của lực lượng Phòng không - Không quân”. Đồng chí Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã đến tham dự và chủ trì Hội thảo.


Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện: Bộ Tư lệnh 86, Tổng cục Kỹ thuật, Cục KHQS - Bộ Quốc Phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ;…. Về phía Quân chủng Phòng không - Không quân còn có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Học viện và các nhà khoa học trong Quân chủng; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Ban giám đốc Học viện; Lãnh đạo các đơn vị và các khoa trong Học viện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, hệ thống sự hình thành, phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; sự tác động trên các lĩnh vực đời sống xã hội và ảnh hưởng của nó trong lĩnh vực quân sự. Đánh giá thực trạng, tính cấp thiết, khả năng ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong phát triển lực lượng Phòng không - Không quân. Nghiên cứu xác định các chuyên ngành trọng tâm, trọng điểm và đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong Quân chủng, đáp ứng khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, nhiều tham luận đã phân tích sâu sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đối với lực lượng Phòng không - Không quân trên những những vấn đề: bảo đảm an toàn thông tin; nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến vũ khí, khía tài; phát triển nghệ thuật tác chiến phù hợp với vũ khí, khí tài trong điều kiện tác chiến mới; sự tác động với nhân tố chính trị tinh thần của Bộ đội và công tác đào tạo, phát triển Học viện….


Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trung tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao những tham luận và các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhà khoa học. Trung tướng nhấn mạnh: Hội thảo “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư  với sự phát triển của lực lượng Phòng không - Không quân” là vấn đề khoa học vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn cần được đặc biệt quan tâm, nghiên cứu. Đây là cơ sở để xây dựng và phát triển sức mạnh lực lượng Phòng không - Không quân trong thời kỳ mới, góp phần bảo đảm an ninh vùng trời, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Qua Hội thảo sẽ giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đưa ra những chủ trương, định hướng lớn và các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm phát triển lực lượng Phòng không - Không quân nhanh chóng tiến lên “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có đủ khả năng, sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Bích Thủy