Gửi lúc: 18/01/2018 11:20:58
Bookmark and Share

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng ngày 18/01/2018 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/12/2017.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường phát biểu tại buổi Thông báo

Tại buổi Thông báo, Đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Ban chúc mừng đồng chí tân Phó Trưởng ban. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vui với đồng chí Lê Xuân Trường mà còn là niềm vui với toàn ngành Cơ yếu. Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ của Ban và Ngành rất nặng nề, Ban Cơ yếu Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, đường lối trong lĩnh vực cơ yếu và lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

Đồng chí Trưởng ban tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo Ban đoàn kết, lãnh đạo xây dựng ngành Cơ yếu vững mạnh, hiện đại đáp ứng được các yêu cầu phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, tân Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã cám ơn sự quan tâm, tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và Lãnh đạo các cơ quan đơn vị. Đồng chí khẳng định, sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thống nhất, đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giúp Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam phát triển, hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Thông báo

Bích Thủy