Gửi lúc: 03/04/2018 15:38:04
Bookmark and Share

Bàn giao Bộ Tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giao Bộ Tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sáng 30/3/2018, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giao Bộ Tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.


Trung tướng Phạm Hồng Hương chủ trì hội nghị 

Bộ Tư lệnh 86 được thành lập theo quyết định của Thủ tướng, trên cơ sở nâng cấp Cục Công nghệ thông tin - cơ quan đầu ngành về công nghệ thông tin trong Quân đội, chịu sự chỉ huy, quản lý của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu.


Đại diện các cơ quan ký kết biên bản bàn giao

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung biên bản bàn giao Bộ Tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó, biên bản được nhất trí thông qua tại Hội nghị với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng. Kể từ ngày bàn giao, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo Bộ Tư lệnh 86 thực hiện nhiệm vụ theo quy định.


Trung tướng Phạm Hồng Hương chụp ảnh cùng các đại biểu 

Các nội dung bàn giao bao gồm: Công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Trong đó trọng tâm là tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; tổ chức trinh sát, giám sát chặt chẽ tình hình trên không gian mạng; xây dựng đầy đủ các kế hoạch SSCĐ và triển khai thực hiện bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tham gia diễn tập và bảo đảm kỹ thuật công nghệ thông tin gắn với an toàn thông tin….

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng