Gửi lúc: 29/01/2019 10:45:08
Bookmark and Share

Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018

Ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Tổng tham mưu và Ban Cơ yếu Chính phủ. Phía Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng; các đồng chí Lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Cục.

Năm 2018, Ngành Cơ yếu Quân đội đã triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển Ngành Cơ yếu Quân đội; Đề án “Hiện đại hoá ngành Cơ yếu Quân đội”; tăng cường triển khai chứng thư số trong Bộ Quốc phòng; đảm bảo thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong toàn quân được bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống....

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2018, Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Tổng tham mưu, Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ. Nhiều tập thể và cá nhân của Cục cũng được tặng Bằng khen và Giấy khen của Bộ Tổng tham mư, Ban Cơ yếu Chính phủ. Những thành tích này có được là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng thời Lãnh đạo Cục và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong Cục đã đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được năm 2018, năm 2019 Ngành Cơ yếu Quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ; xây dựng chương trình, dự án, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá Ngành Cơ yếu Quân đội; bảo mật các loại hình thông tin quân sự ngày càng đa dạng, phức tạp. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang quyết tâm thực hiện Chính phủ điện tử, ngành Cơ yếu Quân đội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Quốc phòng xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, đặc biệt là công tác bảo mật và triển khai chữ ký số chuyên dùng.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu đã đạt được trong năm 2018 và trong giai đoạn vừa qua, đồng thời thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ mà Lãnh đạo Cục Cơ yếu đã đặt ra trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ mà Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai vào nửa cuối năm 2018 và trong năm 2019 là đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho Chính phủ điện tử. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với toàn Ngành Cơ yếu nói chung và Cơ yếu Quân đội nói riêng. Đồng chí cũng chỉ đạo Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu cần quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Chính phủ, Quân đội và Ban Cơ yếu Chính phủ, đặc biệt cần chú trọng thực hiện các nội dung trọng tâm đã nêu trong phương hướng năm 2019. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Ban Cơ yếu Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, quyết tâm cao của Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Cơ yếu, Cục sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2019, đồng chí Lê Xuân Trường cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu Quân đội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Ban Cơ yếu Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu, Ban Cơ yếu Chính phủ trong thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Đồng chí bảy tỏ, với sự quyết tâm của Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu Quân đội thì mọi nhiệm vụ trong năm 2019 mà Cục đã đề ra sẽ được hoàn thành xuất sắc.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Cơ yếu Quân đội đã trao các phần thưởng cho 09 tập thể, 54 cá nhân của Cục đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu đã phát động Phong trào thi đua năm 2019, với khẩu hiệu "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng".


Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu trao phần thưởng cho 09 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng 2018

Thảo Uyên