Gửi lúc: 19/01/2017 15:48:23
Bookmark and Share

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc về công tác cơ yếu tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu

Trong 2 ngày 12-13/01/2017, đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên, Lai Châu về công tác Cơ yếu trên địa bàn hai Tỉnh.

Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Cục Quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ Mật mã, Cục Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu, Cục Cơ yếu - Bộ Công an, Văn phòng Ban và Tạp chí An toàn thông tin.

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

Tại tỉnh Điện Biên, ngày 12/01/2017, đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Văn Năm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Công an Tỉnh… và đại diện các lực lượng cơ yếu trên địa bàn Tỉnh.

Báo cáo về công tác Cơ yếu trên địa bàn Tỉnh cho thấy: Với vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh trong chiến lược bảo vệ tổ quốc, là đầu mối giao thông quan trọng giữa các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Điện Biên đã hết sức coi trọng công tác đảm bảo bí mật, an toàn thông tin và quan tâm tới công tác Cơ yếu.

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh - Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Biểu trưng ngành Cơ yếu cho đồng chí Lâm Văn Năm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại Lai Châu, ngày 13/01/2017 đoàn công tác đã làm việc với đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh và các đồng chí phụ trách các lực lượng cơ yếu trên địa bàn Tỉnh.

Xuất phát từ đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng của Lai Châu luôn xác định tổ chức cơ yếu trên địa bản của Tỉnh là hết sức cần thiết, quan trọng, mang tính chiến lược. Do vậy, ngay từ khi chia tách, thành lập Tỉnh (năm 2004), Ban thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập phòng Cơ yếu - CNTT thuộc Văn phòng Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ yếu trên địa bàn Tỉnh cũng được kiện toàn, triển khai đồng bộ mạng liên lạc cơ yếu.

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu

Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu đều đánh giá cao về công tác Cơ yếu trên địa bàn hai Tỉnh. Các lực lượng cơ yếu tại địa phương luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đột xuất, trên tất cả các lĩnh vực từ Trung ương đến cơ sở, luôn bảo đảm “bí mật, chính xác, kịp thời” trong mọi tình huống. 

Về công tác cơ yếu trong thời gian qua, Lãnh đạo hai tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Cơ yếu, nhất là Luật Cơ yếu; đã củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ yếu, đặc biệt là thực hiện quy định 219-QĐ/TW và Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về cơ yếu; thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên cơ yếu được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu được cấp ủy, thủ trưởng quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định; việc quản lý, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm an toàn, chấp hành đúng quy định của ngành Cơ yếu.

Tuy nhiên, công tác cơ yếu  trên địa bàn hai Tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn về biên chế, huấn luyện, đào tạo cập nhật các chương trình, kiến thức mới của Ngành, về bảo đảm sự đồng bộ giữa trang thiết bị bảo mật và các loại hình truyền tin đang ngày càng đa dạng….

Đồng chí Hoàng Ngọc Minh- Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Biểu trưng ngành Cơ yếu cho đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Lai Châu

Tại các buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng cơ yếu đối với lực lượng cơ yếu trên địa bàn. Đồng chí biểu dương kết quả công tác của các lực lượng cơ yếu trên địa bàn hai tỉnh đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: những khó khăn, vướng mắc trong công tác cơ yếu sẽ được Ban Cơ yếu Chính phủ cùng các Bộ, ngành có liên quan và địa phương từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban cũng đề nghị hai tỉnh xây dựng, đề xuất nhu cầu về bảo mật thông tin bí mật nhà nước, chứng thực điện tử, xác thực an toàn mạng CNTT và giám sát an toàn mạng CNTT tại địa phương, để Ban Cơ yếu Chính phủ kịp thời có kế hoạch phối hợp bảo đảm ATTT cho các hoạt động ứng dụng CNTT triển khai chính quyền điện tử và bảo đảm cho hoạt động quốc phòng, an ninh trên địa bàn hai Tỉnh.

Hồng Phương