Gửi lúc: 29/03/2018 16:23:06
Bookmark and Share

Ký giao ước thi đua năm 2018 giữa các cơ quan tham mưu Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 28/3/2018 tại Ban Cơ yếu Chính phủ, đã diễn ra Lễ Giao ước thi đua khối các cơ quan tham mưu Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2018. Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã là Khối trưởng Khối thi đua. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối các cơ quan tham mưu Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã trình bày báo cáo nội dung bản giao ước thi đua của toàn Khối với chủ đề “ Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam, các cơ quan, đơn vị thuộc Khối sẽ quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất; Trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, toàn Khối thi đua sẽ phấn đấu nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”; Tổ chức triển khai Quyết định số 1071/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 286/KH-BCY của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về cơ yếu đối với các Bộ, ngành, địa phương; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ mật mã.


Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Khối cơ quan tham mưu tại Lễ giao ước thi đua năm 2018

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đều nhất trí với những nội dung, chỉ tiêu thi đua đặt ra. Tùy theo nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, các đơn vị trong Khối đã đặt ra các chỉ tiêu thi đua và thực hiện báo cáo tại buổi lễ. Các đơn vị đều phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; 100% Đảng bộ, chi bộ cơ sở và các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc buổi lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối đã ký Giao ước thi đua và quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.
Trước đó, ngày 07/3/2018, cũng đã diễn ra Lễ phát động thi đua khối 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền năm 2018, do Cục Cơ yếu Quân đội đảm nhiệm khối trưởng thi đua.

Nhật Minh