Gửi lúc: 14/07/2016 15:19:49
Bookmark and Share

Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn giai đoạn 2010-2015

Sáng 13/07/2016, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã tổ chức Hội nghị để tổng kết, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn giai đoạn 2010-2015 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Đào Quốc Trị, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện Cục Cơ yếu các Hệ và một số phòng Cơ yếu thuộc các Hệ, trường Đại học Hậu cần Công an nhân dân, Trường trung cấp Kỹ thuật Mật mã quân đội…. Về phía Học viện có thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban giám đốc Học viện và lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị trong Học viện.


Thiếu tướng Đào Quốc Trị, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn gian đoạn 2010-2015 của Học viện do Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Học viện trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Học viện đã có những bước phát triển quan trọng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đóng góp đáng kể vào công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành Cơ yếu. 

Các cán bộ, nhân viên cơ yếu qua đào tạo, bồi dưỡng đã được nâng cao về bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng làm chủ được các trang thiết bị mật mã đã được triển khai tại đơn vị.


Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Giai đoạn này, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hơn 60 lượt lớp với hơn 1000 lượt học viên (Cục Cơ yếu Quân đội chiếm tỷ lệ 31%; Cục Cơ yếu Bộ Công an 22%; Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền 20%; Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao 8%; Các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ19%).

Nội dung và phương thức đào tạo, đã từng bước được đổi mới, hàng năm có sự chỉnh sửa, bổ sung theo hướng bám sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng đào tạo; chú trọng vào bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cơ yếu và kinh nghiệm giải quyết các tình huống cụ thể trong quá trình tác nghiệp tại đơn vị.

Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cơ bản là những giảng viên có kinh nghiệm, luôn phát huy được vai trò chủ động của học viên. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng đã được Ban Cơ yếu Chính phủ đầu tư thích đáng. 

Tại Hội nghị đã có 6 tham luận, báo cáo được trình bày, của các đơn vị: Cục Cơ yếu Quân đội ; Cục Cơ yếu Bộ Công an; Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền; Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao; Cục Chính trị - Tổ chức và Vụ Khoa học - Công nghệ, Ban Cơ yếu Chính phủ. Các tham luận cơ bản nhất trí với những kết quả về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đã đạt được trong 5 năm vừa qua được thể hiện trong báo cáo của Học viện và phân tích những bất cập, hạn chế và đề xuất các phương pháp khắc phục để đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thiếu tướng Đào Quốc Trị, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng để đánh giá các kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Học viện trong 5 năm qua, từ đó đề ra những giải pháp, phương hướng và cách thức để triển khai trong thời gian tới để đạt hiệu quả cao. Đồng chí nêu rõ, công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngành. Vì vậy, cần chú trọng các vấn đề: Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cần chủ động, sáng tạo; Nội dung chương trình đào tạo cần được đổi mới cập nhật, phù hợp với các đối tượng và thực tiễn; Xây dựng được khung pháp lý để những đối tượng được cử đi học phải tham gia đầy đủ các khóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.            

 
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn giai đoạn 2010-2015

Thay mặt Ban giám đốc Học viện, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải đã cám ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng ban. Trong thời gian tới, Học viện sẽ cố gắng tiếp tục phát huy các ưu điểm và khắc phục những hạn chế, khó khăn để công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ngày càng đáp ứng được những yêu cầu của ngành Cơ yếu.

Nhật Minh