Gửi lúc: 23/07/2018 10:43:35
Bookmark and Share

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành Cơ yếu Việt Nam

Ngày 20/7/2018, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành Cơ yếu Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các hệ Cơ yếu.

Năm 2018 được đánh giá là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ngành Cơ yếu Việt Nam. Với yêu cầu về đảm bảo bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, địa phương đã đặt ra những nhiệm vụ mới rất nặng nề. Đặc biệt là triển khai các giải pháp, sản phẩm đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin cho các cơ quan Đảng và phục vụ triển khai Chính phủ điện tử.


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn phát biểu tại Hội nghị

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên các Hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban, Ngành Cơ yếu Việt Nam đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trên các mặt công tác, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang được bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành Cơ yếu Việt Nam và các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Hệ Cơ yếu đã tập trung tổ chức triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 41/CT-TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị, tạo cơ sở để Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam có những bước phát triển mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo. Về cơ bản, các kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018 đã hoàn thành đúng tiến độ.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban. Bên cạnh việc bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung của Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, các tham luận cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất: khẩn trương hoàn thiện việc nghiên cứu, sản xuất, triển khai các sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin đáp ứng nhu cầu thực tế; tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ; mở rộng khung biên chế đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới....


Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Đặng Vũ Sơn nhận định: Hội nghị sơ kết đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục; đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, để Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề triển khai thành công kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên các Hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban, Ngành Cơ yếu Việt Nam và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị mà các cơ quan, đơn vị đã đóng góp tại Hội nghị. Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Cơ yếu sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp, giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương xây dựng, phát triển Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin trong giai đoạn mới.

Ngọc Mai – Thảo Uyên